FOCUS

VIDEO

Chương trình đào tạo Kiểm kê khí Nhà kính do Viện GHGVietnam và Nhóm đối tác gồm các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế trực tiếp giảng dạy

REGISTER TO RECEIVE CONSULTATION

Please leave your information, within 24 hours we will contact you...!

Ha noi Office: 

House E2, Trung Tu Diplomatic Corps Area, No. 6 Dang Van Ngu, Trung Tu Ward, Dong Da District, Hanoi

Da Nang Office: 

55A, Nguyen Chi Thanh, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City

Ho Chi Minh Office: 

42 Street 406 Bac Rach Chiec Residential Area, Phuoc Long A Ward, City. Thu Duc, Ho Chi Minh City

GHG VIETNAM x