Báo cáo KKKNK

Báo cáo IPCC là một báo cáo được lập bởi Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), một cơ quan độc lập được thành lập bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Báo cáo IPCC cung cấp đánh giá khoa học về tình trạng biến đổi khí hậu, bao gồm các nguyên nhân, tác động và giải pháp.

Báo cáo IPCC được chia thành 3 nhóm công tác:

  • Nhóm công tác 1 (WG1): Tập trung đánh giá cơ sở khoa học, vật lý của biến đổi khí hậu.
  • Nhóm công tác 2 (WG2): Tập trung đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở cấp độ toàn cầu (Phần A) và theo khu vực (Phần B).
  • Nhóm công tác 3 (WG3): Tập trung đánh giá các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Báo cáo IPCC được đánh giá bởi một quy trình đánh giá đồng cấp, trong đó các chuyên gia độc lập từ các quốc gia khác nhau xem xét và bình luận về báo cáo.

Báo cáo IPCC được coi là một nguồn thông tin khoa học quan trọng về biến đổi khí hậu. Các báo cáo của IPCC được sử dụng bởi các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các tổ chức khác để hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu và đưa ra các quyết định về cách ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dưới đây là một số kết luận quan trọng từ báo cáo IPCC:

  • Biến đổi khí hậu là một hiện tượng thực tế do hoạt động của con người gây ra.
  • Nhiệt độ Trái đất đang tăng lên với tốc độ chưa từng có trong lịch sử.
  • Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng đối với môi trường và xã hội.
  • Giảm phát thải khí nhà kính là cần thiết để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Báo cáo IPCC được xuất bản định kỳ, khoảng 5 năm một lần. Báo cáo IPCC lần thứ 6 (AR6) được công bố vào năm 2021 và 2022.