Cơ hội tài chính

CƠ HỘI TÀI CHÍNH TỪ VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN ESG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

Trên thế giới, ngày càng có nhiều doanh nghiệp báo cáo về việc thực hiện ESG. Những định chế tài chính, nhà đầu đầu tư, công ty quản lý quỹ và những bên quan tâm khác thường căn cứ vào những báo cáo ESG này để so sánh các công ty, đánh giá rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư. Tại Việt Nam, đã có nhiều các doanh nghiệp lớn công bố báo cáo ESG như Vinamilk, FPT…

ESG là viết tắt của ba từ tiếng Anh: Environmental, Social and Governance, chỉ nhóm các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị. Các yếu tố ESG có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Môi trường: Bảo tồn thiên nhiên; Đa dạng sinh học; Giảm phát thải khí nhà kính; Biến đổi khí hậu (BĐKH); Chống ô nhiễm; Quy định về phát thải carbon; Năng lượng tái tạo; v.v…
  • Xã hội: Nhân quyền; Quyền lao động; Y tế và an toàn lao động; Bình đẳng giới; Tài chính bao trùm; Chống bạo lực vũ trang; v.v…
  • Quản trị: Chống tham nhũng và hối lộ; Hiệu quả quản lý; Tuân thủ thuế; Bảo vệ khách hàng; Minh bạch và trách nhiệm giải trình; v.v…

Liên minh tài chính GLASGO hướng tới Netzero (GFANZ) với 450 định chế tài chính đại diện cho 130 ngàn tỷ USD tài sản tài chính toàn cầu đã đạt được thỏa thuận:

  • Chuyển đổi danh mục cho vay và đầu tư để lượng khí thải GHG nhằm đạt được trung hòa Carbon bằng 0 (net zero) vào 2050 sớm hơn;
  • Trong vòng 18 tháng kể từ khi tham gia liên minh, NH đặt mục tiêu cho năm 2030 và năm 2050, và mục tiêu cho từng kỳ 5 năm một từ năm 2030 trở đi;
  • Các mục tiêu đầu tiên năm 2030 là ưu tiên thâm dụng phát thải GHG nhất trong danh mục cho vay và đầu tư. Các mục tiêu tiếp theo trong vòng 36 tháng.
  • Hàng năm công bố kết quả giảm phát thải và chiến lược chuyển đổi đã được HĐQT phê duyệt và chính sách ngành liên quan đến khí hậu.
  • Cho vay và đầu tư xanh sẽ tăng mạnh, huy động vốn xanh từ công cụ nợ trái phiếu, tín dụng tăng mạnh.
  • Chuẩn mực, phân loại xanh phải áp dụng theo thông lệ đang được Chính phủ Việt Nam xây dựng;
  • Quản trị công ty đi theo ESG.

(Nguồn GHGVietnam)