Năng lượng sạch

Năng lượng sạch là năng lượng không tạo ra khí nhà kính hoặc ô nhiễm môi trường. Năng lượng sạch có thể được sử dụng để tạo ra điện, nhiệt hoặc nhiên liệu.

Các loại năng lượng sạch

 • Năng lượng mặt trời: Năng lượng mặt trời được tạo ra từ ánh sáng mặt trời. Nó có thể được sử dụng để tạo ra điện, nhiệt hoặc nhiên liệu.
  Image of Năng lượng mặt trời
 • Năng lượng gió: Năng lượng gió được tạo ra từ gió. Nó có thể được sử dụng để tạo ra điện.
  Image of Năng lượng gió
 • Năng lượng thủy điện: Năng lượng thủy điện được tạo ra từ dòng chảy của nước. Nó có thể được sử dụng để tạo ra điện.
  Image of Năng lượng thủy điện
 • Năng lượng địa nhiệt: Năng lượng địa nhiệt được tạo ra từ nhiệt độ bên dưới bề mặt Trái đất. Nó có thể được sử dụng để tạo ra điện, nhiệt hoặc nước nóng.
  Image of Năng lượng địa nhiệt
 • Năng lượng sinh khối: Năng lượng sinh khối được tạo ra từ các vật chất hữu cơ. Nó có thể được sử dụng để tạo ra điện, nhiệt hoặc nhiên liệu.
  Image of Năng lượng sinh khối

Lợi ích của năng lượng sạch

Năng lượng sạch mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, kinh tế và xã hội.

 • Lợi ích về môi trường: Năng lượng sạch không tạo ra khí nhà kính, do đó có thể giúp ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Lợi ích về kinh tế: Năng lượng sạch có thể giúp giảm chi phí năng lượng, tạo ra việc làm và tăng cường an ninh năng lượng.
 • Lợi ích về xã hội: Năng lượng sạch có thể giúp cải thiện sức khỏe con người, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tương lai của năng lượng sạch

Năng lượng sạch đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các quốc gia trên thế giới đang ngày càng nỗ lực để tăng cường sử dụng năng lượng sạch.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năng lượng sạch sẽ chiếm 48% tổng sản lượng điện toàn cầu vào năm 2040.