Tổng quan

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

1. Tên mạng lưới:

 • Tiếng Việt: MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
 • Tiếng Anh: GHGVietnam Partnership Network
 • Tên viết tắt: GHGVietnam

2. Địa chỉ: 24, Lạc Hồng, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Số điện thoại: 0981378599

4. Email: contact@ghgvietnam.vn

5. Website: https://ghgvietnam.vn/

6. Lĩnh vực hoạt động

6.1. Đào tạo liên quan đến kiểm kê khí nhà kính

 • Tổ chức các khóa Đào tạo
  • Đào tạo giảng viên TOT
  • Đào tạo chuyên gia thực hiện kiểm kê khí nhà kính
  • Đào tạo doanh nghiệp về kiểm kê KNK và yêu cầu tiêu chuẩn về các-bon thấp
  • Đào tạo kỹ thuật và công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính.
 • Tài liệu hóa và đóng gói các kiến thức đào tạo, nhân bản các giảng viên và lan tỏa kiến thức một cách nhanh nhất theo phương pháp “vết dầu loang”.
 • Hợp tác với các đơn vị đào tạo của quốc tế để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về phát triển xanh và kinh tế các-bon thấp tại Việt Nam.

6.2. Tư vấn kiểm kê khí nhà kính và thẩm định giảm phát thải

 • Tư vấn thực hiện kiểm kê khí nhà kính, triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và đồng hành với doanh nghiệp có hàng hoá xuất khẩu đáp ứng đầy đủ những quy định kỹ thuật về tiêu chuẩn các-bon để các doanh nghiệp có thể tham gia thuận lợi vào thị trường thế giới.
 • Tham gia thẩm định, chứng nhận, xác nhận cho các hoạt động kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải, đảm bảo tuân thủ quy định trong nước và quốc tế.

6.3. Phát triển khoa học công nghệ và chuyển giao kỹ thuật

 • Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại về giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, quan trắc, giám sát phát thải và đánh giá hiệu quả giảm phát thải.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc giảm phát thải khí nhà kính.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án, các sáng kiến trong nước và quốc tế về các lĩnh vực có liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải và kiểm kê khí nhà kính.

6.4. Truyền thông nâng cao nhận thức

 • Tổ chức các sự kiện truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.
 • Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tham vấn chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.
 • Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án truyền thông liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, net-zero, chuyển đổi xanh, kinh tế kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp và phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG.

6.5. Hợp tác trong nước và quốc tế

 • Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính.
 • Kết nối, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nguồn lực giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong nước và quốc tế về các lĩnh vực liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính.
 • Tích cực hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tiếp cận với tri thức mới và công nghệ 4.0.
 • Kết nối các chương trình, dự án về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời…) và phát triển trồng rừng, kinh tế dược liệu dưới tán rừng, bảo vệ môi trường sinh thái tại Việt Nam.
 • Hợp tác, xúc tiến đầu tư kinh tế và kết nối dòng tài chính xanh quốc tế.