Thuế carbon và chứng chỉ carbon là hai công cụ kinh tế quan trọng được sử dụng để giảm phát thải khí nhà kính

Thuế carbon là một loại thuế đánh vào lượng khí nhà kính thải ra. Thuế này sẽ tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng của các hàng hóa và dịch vụ có lượng phát thải cao, từ đó khuyến khích các doanh nghiệp và người tiêu dùng chuyển sang các lựa chọn ít phát thải hơn.

Chứng chỉ carbon là một loại chứng nhận cho phép người sở hữu phát thải một lượng khí nhà kính nhất định. Chứng chỉ carbon có thể được mua bán trên thị trường, và giá của chúng được xác định bởi cung và cầu. Người phát thải có thể mua chứng chỉ carbon để bù đắp cho lượng khí nhà kính mà họ thải ra, hoặc họ có thể tự giảm phát thải để tránh phải mua chứng chỉ.

Thuế carbon và chứng chỉ carbon có thể được sử dụng kết hợp với nhau để đạt được hiệu quả giảm phát thải cao hơn. Thuế carbon có thể giúp tạo ra một mức giá sàn cho khí nhà kính, trong khi chứng chỉ carbon có thể tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm phát thải một cách hiệu quả về chi phí.

Các nước trên thế giới đang ngày càng áp dụng thuế carbon và chứng chỉ carbon như một phần trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng thuế carbon đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ năm 2023, và dự kiến sẽ mở rộng phạm vi áp dụng của thuế này trong tương lai. Một số quốc gia khác, như Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản, cũng đang xem xét áp dụng thuế carbon trong thời gian tới.

Việt Nam cũng đang cân nhắc áp dụng thuế carbon trong thời gian tới. Bộ Tài chính Việt Nam dự kiến sẽ trình Chính phủ dự thảo Luật Thuế carbon vào năm 2024.