Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo phục vụ thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC)

Tại Cần Thơ, ngày 16/01/2024, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã tổ chức Hội thảo công bố công khai Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC)”. Hội thảo quy tụ 150 đại biểu đến từ Chính phủ, các trường Đại học/Viện nghiên cứu, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ có tầm nhìn chung về các kỹ thuật canh tác lúa sáng tạo để nâng cao chất lượng lúa gạo và các giá trị xã hội bao trùm trong khi giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án do Đại sứ quán Australia, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ba tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang khởi động triển khai “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC)” giai đoạn 2023 – 2027.

Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ chuyển đổi sang sản xuất lúa phát thải thấp cho 200.000 ha vào năm 2027. Điều này góp phần vào tham vọng của Bộ NN&PTNT đạt 1 triệu ha trên toàn quốc. Dự án cung cấp một ưu đãi tiền mặt cho những người tham gia và đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, với lượng khí thải được xác minh bởi các nhà xác minh độc lập. Hỗ trợ cũng được cung cấp để cải thiện thực hành canh tác và chuỗi cung ứng để bao gồm nhiều hơn nam giới và phụ nữ và người khuyết tật để đảm bảo lợi ích được chia sẻ giữa các cộng đồng.

(Nguồn GHGVietnam)