ESG là gì?

ESG là viết tắt của Environmental (môi trường), Social (xã hội) và Governance (quản trị). Đây là một bộ tiêu chí được sử dụng để đánh giá tác động của doanh nghiệp đối với môi trường, xã hội và quản trị.

  • Môi trường: ESG bao gồm các yếu tố như phát thải khí nhà kính, sử dụng tài nguyên, chất thải, và các vấn đề môi trường khác.
  • Xã hội: ESG bao gồm các yếu tố như quyền của người lao động, đa dạng và hòa nhập, trách nhiệm xã hội, và các vấn đề xã hội khác.
  • Quản trị: ESG bao gồm các yếu tố như minh bạch, trách nhiệm giải trình, và các vấn đề quản trị khác.

ESG ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp đang bị áp lực phải cải thiện tác động của họ đối với môi trường và xã hội. Nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư bền vững hơn. Và người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến việc mua sắm từ các doanh nghiệp có trách nhiệm.

ESG có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Tăng lợi nhuận: Các doanh nghiệp có điểm ESG cao có thể thu hút nhiều khách hàng hơn, giảm chi phí bảo hiểm và có thể tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn.
  • Cải thiện danh tiếng: Các doanh nghiệp có điểm ESG cao có thể nâng cao danh tiếng của mình với khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên.
  • Giảm rủi ro: Các doanh nghiệp có điểm ESG cao có thể giảm thiểu rủi ro từ các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị.

Để đánh giá ESG của một doanh nghiệp, có một số công cụ và tiêu chí khác nhau. Một số công cụ phổ biến bao gồm:

  • Mẫu báo cáo ESG: Các doanh nghiệp có thể sử dụng các mẫu báo cáo ESG để tổng hợp và báo cáo thông tin ESG của họ.
  • Chỉ số ESG: Các chỉ số ESG đo lường hiệu suất ESG của các doanh nghiệp.
  • Tiêu chuẩn ESG: Các tiêu chuẩn ESG cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá ESG của một doanh nghiệp.

ESG đang trở thành một tiêu chí quan trọng đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cần hiểu rõ về ESG và thực hiện các bước để cải thiện tác động của họ đối với môi trường, xã hội và quản trị.