Đội ngũ chuyên gia, cố vấn

PGS.TS. LÊ ANH TUẤN – KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

PGS.TS. PHẠM THỊ MAI THẢO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

ThS. LÝ ĐỨC TÀI – Viện TRƯỞNG VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ITĐ

TS. HOÀNG THỊ NGỌC HÀ – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI (Center for Eco-Community Development (ECODE)

ThS. NGUYỄN ĐỨC VINH – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VỀ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG STG

 

TS. PHAN NHƯ THÚC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN – PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

PGS.TS VĂN HỮU TẬP – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ThS. LƯU HẠNH NGUYÊN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ThS. VƯƠNG XUÂN HÒA – PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI

TS. PHẠM THỊ THANH THÚY – KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp HCM

PGS.TS. PHÙNG CHÍ SỸ – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (ENTEC)

ThS. ĐOÀN VIỆT TIẾN – CHUYÊN GIA ISO

Mr. NGUYỄN KHẮC HIẾU – PHÓ GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG ViettinBank – CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG

MR. BÙI XUÂN CẢNH – CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THUỘC QUỸ CHIA SẺ RỦI RO (RSF), của WORLD BANK

ThS. VŨ ĐÌNH CƯỜNG – CHUYÊN GIA NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mr. ĐỖ THẾ ĐĂNG – GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ThS. NGUYỄN VĂN SỰ – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHẦN MỀM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN