Khóa 1 – Kiểm kê khí nhà kính

Trong 03 ngày từ 02-04/12/2023, Viện phát triển công nghệ ITD và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Giải pháp giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công khóa đào tạo về Kiểm kê khí nhà kính cho các học viên đến từ các công ty tư vấn và Doanh nghiệp theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTG

Với các giảng viên đầu ngành đến từ các cơ sở giáo dục đại học, được đào tạo bài bản cả trong nước và quốc tế, nhiều kinh nghiệm thực chiến trong việc triển khai các hoạt động tư vấn, xây dựng và góp ý sửa đổi bổ sung Luật, Thông tư hướng dẫn …. cụ thể:

  1. PGS. TS. Phạm Thị Mai Thảo – Trường Đại học Tài Nguyên môi trường Hà Nội
  2. TS. Phan Như Thúc – Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
  3. ThS. Phạm Thị Diễm Phương – Trường Đại học Tài Nguyên Môi trường HCM
  4. Chuyên gia IPCC Vương Xuân Hòa – Viện Môi trường và Sinh Thái

Ngoài các tài liệu được cung cấp đầy đủ cho học viên thì nhóm chuyên gia, giảng viên đã được hỗ trợ trong việc thảo luận, giải đáp và đưa ra các giải pháp phù hợp cho học viên trong quá trình thực hành,

Với mục tiêu chất lượng và lan tỏa, Khóa học cam kết hỗ trợ các anh chị em học viên trước trong và sau khóa học trong việc xây dựng cộng đồng các chuyên gia để tham gia vào công cuộc Kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải và phát triển bền vững.