Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

personal

Trần quốc Trung

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Phó Trưởng Ban

20 năm kinh nghiệm pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, môi trường

Tư vấn Dự án lấn biển Cần Giờ

Thạc sĩ Luật