Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

personal

Phạm Mạnh Đông

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Điều phối viên dự án

Đấu thầu mua sắm - Đảm bảo an toàn - Giám sát đánh giá

Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (UN) - Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp để tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (WB)

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu (MPI) - Chứng nhận đào tạo Đảm bảo an toàn, Giám sát đánh giá (WB)

Tô mong muốn được trao đổi, hợp tác về biến đổi khí hậu nói chung và giảm phát thải khí nhà kính nói riêng. Chúc mạng lưới và cá nhân Chủ tịch mạng lưới sức khỏe và thành công :)