Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghệ ESOTECH

Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghệ ESOTECH

personal

Hà Thị Hẹn

Công ty Cổ phần kỹ thuật công nghệ ESOTECH

Quản lý

- 01 năm lĩnh vực phân tích môi trường; - 05 năm lĩnh vực quan trắc môi trường; - 10 năm lĩnh vực tư vấn môi trường.

Đề tài lận văn thạc sỹ: Tính toán hệ số phát thải khí nhà kính cho hệ thống lưới điện Việt Nam năm 2008 và tiềm năng giảm phát thải trong ngành điện.

- Thạc sỹ Khoa học và Công nghệ môi trường - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tôi rất vinh hạnh được là một thành viên của ngôi nhà chung GHG Việt Nam. Rất mong được giao lưu, kết nối, học hỏi từ các anh chị trong trong cộng đồng và được tham gia các dự án liên quan đến lĩnh vực khí nhà kính.