Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC

Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC

Trần Ngọc Quỳnh

Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC

Sale Manager

cic.com.vn

- Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn công nghệ, cung cấp thiết bị, phần mềm ở nhiều nhóm ngành khác nhau như xây dựng, khai khoáng, vật liệu xây dựng, năng lượng mới,...

- Tư vấn kiểm kê khí nhà kính, đánh giá vòng đời sản phẩm; - Tư vấn các giải pháp công nghệ giúp tối ưu vận hành, giảm phát thải carbon;

- Cung cấp thiết bị, phần mềm, dịch vụ ở nhiều lĩnh vực công nghiệp như xây dựng, khai khoáng, vật liệu xây dựng,...