Công ty CP Giải pháp chất lượng ISOVN

Công ty CP Giải pháp chất lượng ISOVN

personal

Nguyễn Huy Vũ

Công ty CP Giải pháp chất lượng ISOVN

Chuyên viên tư vấn

- Chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý: ISO 9001; ISO 45001 - Chuyên viên tư vấn các hệ thống quản lý: ISO 9001; ISO 14001: ISO 45001; ISO 22000: HACCP...

Chưa có dịp được tham gia và học hỏi, đang trong quá trình tìm hiểu

-Năng lực chuyên môn: đã liệt kê ở mục trên - Kỹ năng: đào tạo, thuyết trình