Công ty GPI

Công ty GPI

Trần Thị Như Phượng

Công ty GPI

Giám đốc

Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa ngành và đối tác, đảm nhận nhiều vai trò từ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển thị trường, quản lý dự án đến chuyên gia chuyển đổi xanh và chiến lược ESG trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm dầu khí, năng lượng tái tạo, sản phẩm công nghiệp, cơ hội phát triển dự án tạo ra hàng hóa môi trường, hướng đến nền kinh tế carbon thấp.

- Chương trình giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) - The energising women to advance the energy transition - Climate smart schools,...

- Đại học Cần Thơ: + Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh + Cử nhân Luật + Cử nhân Kinh tế Ngoại thương - Đào tạo khác: + Technical skill development on distributed RE technologies, ICT and women's energy entrerenuership - UNEP, BRAC university + Bioenergy market in Vietnam - GIZ + The Southeast Asia energy transition partnership - ANU + Global carbon market training - the LEDs global partership + Carbon accouting - FCPF