Công ty TNHH Phong Minh San

Công ty TNHH Phong Minh San

Bùi Thị Phượng

Công ty TNHH Phong Minh San

PGĐ

Hơn 12 năm làm trong lĩnh vực thủy sản Hơn 05 năm làm trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm và quá trình như chứng nhận sản phẩm thức ăn thủy sản & sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chứng nhận VietGAP; Là chuyên gia đánh giá trưởng theo Tiêu chuẩn ISO 9001, 17065, chứng nhận hữu cơ sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Nắm vững trình tự thủ tục trong lĩnh vực đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản và một quản lý khác trong lĩnh vực thủy sản.

đang mong muốn được tham gia và thực hiện.

Ths Kinh doanh và quản lý. Ks Công nghệ thực phẩm Chuyên gia đánh giá theo TC VietGAP, hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản; chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065. Có khả năng làm dự án và xử lý tiếp thu vấn đề mới một cách nhanh nhạy, nắm bắt tốt. Luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công việc. Tiép thu vận dụng cái mới một cách sáng tạo, chuẩn mực. Có khả năng đưa ý tưởng mới , sáng tạo và dẫn dắt đội nhóm hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Xử lý công việc nhanh, cẩn thận, đảm bảo chất lượng công việc. Người có trách nhiệm trong công việc và tận tâm. Biết cách chuyển giao kiến thức cho người khác dễ hiểu, thấu đáo.

Mong muốn được làm việc và phát triển trong lĩnh vực mới đó là Chuyên viên Kiểm Kê Khí nhà kính nhằm giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần Kiểm Kê Khí nhà Kính. Để trở thành một chuyên gia ai cũng là người mới bắt đầu nên rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị trong công đồng chỉ bảo giúp đỡ để tôi có thể thực hiện tốt trong thời kỳ mới hòa nhập với xu thế phát triển và hòa nhập cùng thế giới. Nhu cầu Kiểm kê khí nhà kính rất lớn nên rất mong muốn mình sẽ là một người chủ chốt giúp các DN, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện được yêu cầu trong tình hình mới để hàng hóa VN đáp ứng các yêu cầu của TG khi xuất khẩu và tiếp thu các khoa học công nghệ mới nhằm giảm thải lượng khí thải giúp phần nhỏ bé làm xanh hóa trái đất của chúng ta đang sống. Thành công là tổng hợp của các nỗ lực nên tôi tin rằng tất cả chúng ta nỗ lực vì một thế giới xanh. Và chúng ta sẽ thành công khi chung tay cùng nhau.