Khoa Môi trường, ĐH Tài nguyên và Môi trường HN

Khoa Môi trường, ĐH Tài nguyên và Môi trường HN

personal

Lê Thu Thủy

Khoa Môi trường, ĐH Tài nguyên và Môi trường HN

Giảng viên chính

Giảng dạy phân tích các chất ô nhiễm MT không khí,tác hại của ô nhiễm không khí dến sức khỏe cộng đồng. Kiểm kê phát thải

Đốt hở rơm rạ tác động đến cộng đồng ..

Quan trắc, phân tích. Kiểm kê phát thải ...