Khoa Sinh-Môi Trường

Khoa Sinh-Môi Trường

personal

https://ghgvietnam.vn/wp-content/uploads/2024/04/Science-curiculum-vitae-personally-University-of-Da-Nang.pdf

Trần Ngọc Sơn

Khoa Sinh-Môi Trường

Giảng viên

Nghiên cứu trong lĩnh vực môi Trường và hấp thụ carbon của cây xanh.

Nghiên cứu giá trị môi trường và trữ lượng carbon của cây xanh đô thị bằng mô hình i-Tree Eco tại các không gian xanh thuộc thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu và giảng dạy

Mong muốn được học hỏi và trao đổi kiến thức về carbon và khí nhà kính