Sản Xuất và Đóng Gói Ngọc Hưng

Sản Xuất và Đóng Gói Ngọc Hưng

personal

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Sản Xuất và Đóng Gói Ngọc Hưng

CEO

Hiện tại tôi đang là CEO của đơn vị Sản Xuất và Đóng Gói Ngọc Hưng.tôi đã có 02 năm với vai trò quản lý hệ thống chất lượng ISO, 05 với vai trò quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, đồng thời tôi đang tham gia với vai trò cố vấn doanh nghiệp 02 năm , Mạng lưới chuyên gia Việt Nam

Cố Vấn Chương trình tăng trưởng doanh nghiệp hệ sinh thái rừng được tài trợ bởi Cơ Quan Lâm Nghiệp Hàn Quốc (KFS), Bridge for Billions và Viện Nghiên Cứu Đổi Mới và Phát Triển. Cố Vấn Chương trình R2E Đại Sứ Quán Hà Lan phối hợp Cục Xúc Tiến Thương Mại Bộ Công Thương tổ chức.

Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Cố Vấn doanh nghiệp Đào tạo quản trị vận hành doanh nghiệp Đào tạo quản lý hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.