Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông vận tải

personal

https://ghgvietnam.vn/wp-content/uploads/2024/04/BauTX.-CV-chuyen-gia-moi-truong-8.2023.pdf

Trịnh Xuân Báu

Trường Đại học Giao thông vận tải

Trưởng Bộ môn

- Giảng dạy đại học và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường - Chuyên gia môi trường

update soon...

- Giảng viên đại học - Chuyên gia môi trường