Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

personal

https://ghgvietnam.vn/wp-content/uploads/2024/04/CV-Do-Huong-Lan-NEU-06.2023.pdf

Đỗ Hương Lan

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội

- Kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo về kinh tế, kinh doanh quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh - Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu, dự án cấp Quốc gia, cấp Bộ, dự án quốc tế về hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tổ chức và chủ trì các hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc gia và quốc tế về hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - Đồng Trưởng Làng Thách thức và sáng tạo xã hội thuộc Techfest Quốc gia 2021 - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tạo tác động quốc gia 2021 - Phó Trường Ban tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh 2022

- Hỗ trợ dự án khởi nghiệp gắn với phát triển bền vững, phát triển sinh kế tưới tán rừng - Tham gia nghiên cứu vấn đề di cư dưới tác động của biến đổi khí hậu cùng các đối tác LB Nga

- Nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, phát triển bền vững, kinh doanh sáng tạo xã hội, biến đổi khi hậu gắn với kinh tế, xã hội, chuyển đổi mô hình kinh doanh - Tư vấn khởi nghiệp và hướng nghiệp - Kết nối mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước ở lĩnh vực phát triển bền vững, hội nhập khu vực và quốc rế, biến đổi khí hậu