Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

Lê Thị Ngọc Diễm

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

0969758487

2009: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, ngành Kỹ thuật Môi trường 2012: Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc ngành Kỹ thuật Môi trường.

- Xây dựng Kịch bản ứng phó Biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu, An Giang - Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải cho công ty Pungkook 2; Công ty Namyang Song May,... -

- Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường Xử lý chất thải (nước thải/Khí thải); các giải pháp tối ưu hệ thống và tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn.