Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số (InDE)

Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số (InDE)

Ngô Văn Chinh

Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số (InDE)

Chuyên viên

indevietnam.com

- Triển khai dự án nâng cao năng lực tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ. - Triển khai dự án khảo sát và thực hiện liên kết thị trường lúa, gạo cho Đồng Bằng Sông Cửu Long. - Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho các làng nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và định hướng xuất khẩu. - Tư vấn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại ứng dụng công nghệ Blockchain cho Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Dự án "Phát triển hệ thống giao thông xanh (Green-Traffic)" trong khuôn khổ Cuộc thi "Tìm kiếm & Phát triển Sáng kiến Tín chỉ Carbon - Thúc đẩy Hợp tác tạo giá trị chung giữa Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội"

Nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ, dự án, dịch vụ Khoa học & Công nghệ, Xúc tiến thương mại trực tiếp và trên nền tảng số. Tư vấn và xây dựng lộ trình Chuyển đổi số tổng thể, đào tạo nguồn nhân lực. Thiết kế và phát triển các nền tảng số, các ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm có trình độ cao trong các lĩnh vực Phát triển bền vững, Xúc tiến thương mại, Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và Kinh tế số.