Con đường khử Cacbon

Con đường khử carbon là quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch và tái tạo. Mục tiêu của con đường này là giảm phát thải khí nhà kính, góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Con đường khử carbon có thể được chia thành hai giai đoạn chính:

 • Giai đoạn 1: Giảm phát thải bằng cách sử dụng các biện pháp hiệu quả năng lượng và chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn.

  Image of Giảm phát thải bằng cách sử dụng các biện pháp hiệu quả năng lượng

 • Giai đoạn 2: Khử hoàn toàn lượng phát thải khí nhà kính bằng cách thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) hoặc các biện pháp khác.

  Image of Thu giữ và lưu trữ carbon (CCS)

Các biện pháp hiệu quả năng lượng bao gồm:

 • Sử dụng các thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng.
 • Cải thiện cách bố trí và sử dụng không gian.
 • Tăng cường quản lý năng lượng.

Các nguồn năng lượng sạch bao gồm:

 • Năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy điện, năng lượng địa nhiệt, v.v.
 • Nhiên liệu hóa thạch sạch như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và hydro xanh.

CCS là một công nghệ mới có thể giúp khử carbon bằng cách thu giữ khí CO2 từ các nguồn thải và lưu trữ chúng dưới lòng đất.

Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để thực hiện cam kết này, Việt Nam cần triển khai các biện pháp hiệu quả năng lượng, chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch và phát triển CCS.

Một số giải pháp cụ thể mà Việt Nam có thể thực hiện để khử carbon bao gồm:

 • Tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
 • Cải thiện hiệu quả năng lượng trong các ngành công nghiệp, giao thông vận tải và xây dựng.
 • Phát triển CCS.

Việc khử carbon là một thách thức lớn, nhưng là một thách thức cần được giải quyết để bảo vệ môi trường và ngăn chặn biến đổi khí hậu.

(Nguồn Internet)