Tiêu đề bài viết

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NĂM 2023: Đón nhận những đột phá tích cực trong giáo dục do Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub) tổ chức sẽ diễn ra vào 08h00 Thứ Năm ngày 30/11/2023 sắp tới.

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp (UniHub), Ban điều hành Kênh trân trọng thông báo tổ chức “Hội thảo quốc tế về đổi mới giáo dục năm 2023: Đón nhận những đột phá tích cực trong giáo dục”.

Hội thảo là nơi quy tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhằm thúc đẩy chia sẻ các thực tiễn tốt và hợp tác, cùng đưa ra sáng kiến, chương trình hành động thiết thực nhằm đóng góp cho lĩnh vực đổi mới giảng dạy và học tập, thúc đẩy công bằng trong giáo dục, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.