Thông tin văn bản số: 06/2022/NĐ-CP

Nội dung trích yếu Nghị định quy định một số điều luật bảo vệ môi trường, bao gồm Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng ô-dôn, Điều 139 về tổ chức và phát triển thị trường carbon.
Ngày ban hành 07/01/2022
Loại văn bản
Nơi ban hành
Lĩnh vực ,

Các văn bản khác Xem toàn bộ »

01/2022/TT-BTNMT 07/01/2022 Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
01/2022/QĐ-TTg 18/01/2022 Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm: Chi tiết tại Phụ lục I, II, II, IV và V
06/2022/NĐ-CP 07/01/2022 Nghị định quy định một số điều luật bảo vệ môi trường, bao gồm Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng ô-dôn, Điều 139 về tổ chức và phát triển thị trường carbon.
17/2022/TT-BTNMT 15/11/2022 Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải