Thăm và làm việc tại Khoa kinh doanh quốc tế – Học viện Ngân hàng

Mạng lưới Đối tác Khí nhà kính Việt Nam (GHGVIETNAM) thăm và làm việc tại Khoa Kinh doanh Quốc tế, Học viện Ngân hàng Sáng ngày 06/5/2024 , tại Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế – Học viện Ngân hàng đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Mạng lưới đối tác khí […]