Khóa 2 – Kiểm kê Khí nhà kính

Kính gửi:  
Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các doanh nghiệp;

Chuyên gia, Nhà tư vấn Kiểm kê khí nhà kính.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 17/11/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2022, Quy định giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô- dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/01/2022 về việc Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 07/01/2022, Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu; Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT, ngày 10/10/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường, Công bố danh mục Hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính; Công văn số 3626/BNG-THKT ngày 28/7/2023 về Xu thế hình thành các tiêu chuẩn mới về định giá các – bon, bảo đảm tính bền vững và hành xử kinh doanh có trách nhiệm trong thương mại và đầu tư quốc tế.

Nhằm góp phần nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp về chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu quốc gia phát thải ròng bằng không (Net-Zero) vào 2050. Viện phát triển công nghệ ITD và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ giải pháp giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Tổng hợp kiểm kê khí nhà kính”  theo nội dung chi tiết đính kèm.

 1. Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các đơn vị, doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định 01/2022/QĐ-CP ban hành ngày 18/01/2022 về việc Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.
 • Học viên có nhu cầu.
 1. Nội dung

MODULE 1: CÁC KIẾN THỨC NỀN TẢNG

 • Chuyên đề 1: Căn bản về khoa học môi trường, biến đổi khí hậu và khí nhà kính
 • Chuyên đề 2: Quản lý hệ thống, quản lý năng lượng và các tiêu chuẩn ISO khí nhà kính.
 • Chuyên đề 3: Quy phạm pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế về khí nhà kính & tiêu chuẩn các-bon.

MODULE 2: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ (theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn)

 • Chuyên đề 1: Giới thiệu về kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của Ban liên chính phủ về BĐKH (IPCC) và các hướng dẫn quốc gia của Việt Nam.
 • Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo các quy định của quốc gia.

MODULE 3: HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP ĐỘ TỔ CHỨC THEO ISO 14064-1:2018

 • Chuyên đề 1: Hướng dẫn thiết kế, triển khai, xác định đầy đủ và chính xác các nguồn phát thải (trực tiếp và gián tiếp).
 • Chuyên đề 2: Hướng dẫn tính toán và quản lý chất lượng kiểm kê KNK theo chuẩn mực quốc tế.
 • Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hiện báo cáo về KNK chuẩn yêu cầu thẩm định và chứng nhận (Template mẫu và báo cáo thực tế).
 1. Hình thức và thời gian và địa điểm tập huấn
 • Hình thức tập huấn: Online qua Zoom meeting
 • Thời gian tập huấn: 04 buổi dự kiến khai giảng ngày 22/01/2024
 1. Kinh phí: 2.999.999 vnđ/học viên (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng)

 (Kinh phí này đã bao gồm 8% thuế VAT và được trợ giá. Giá gốc là 6.000.000vnđ/học viên)

 1. Chứng nhận: Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn
 2. Giảng viên: Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính đến từ các trường đại học và doanh nghiệp.
 • TS. Phạm Thị Mai Thảo – Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
 • Đoàn Việt Tiến – Chuyên gia ISO và IPCC
 1. Thời gian đăng ký: Trước ngày 20/01/2024

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo –Viện phát triển công nghệ ITD

Điện thoại: 0981378599 (Ms Vân); Email:ghgvietnam@gmail.com