Khóa 3 – Kiểm kê khí nhà kính” tháng 2/2024

Kính gửi:

 
Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các doanh nghiệp;

Chuyên gia, Nhà tư vấn Kiểm kê khí nhà kính.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 17/11/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2022, Quy định giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô- dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/01/2022 về việc Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 07/01/2022, Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu; Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT, ngày 10/10/2022 của Bộ Tài nguyên môi trường, Công bố danh mục Hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính; Công văn số 3626/BNG-THKT ngày 28/7/2023 về Xu thế hình thành các tiêu chuẩn mới về định giá các – bon, bảo đảm tính bền vững và hành xử kinh doanh có trách nhiệm trong thương mại và đầu tư quốc tế.

Nhằm góp phần nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp về chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu quốc gia phát thải ròng bằng không (Net-Zero) vào 2050. Viện phát triển công nghệ ITD và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ giải pháp giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Tổng hợp kiểm kê khí nhà kính”  theo nội dung chi tiết đính kèm.

 1. Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các đơn vị, doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định 01/2022/QĐ-CP ban hành ngày 18/01/2022 về việc Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.
 • Học viên có nhu cầu.
 1. Hình thức và thời gian và địa điểm tập huấn
 • Hình thức tập huấn: Online qua Zoom meeting
 • Thời gian tập huấn: 03 buổi dự kiến khai giảng ngày 27/02/2024
 1. Kinh phí: 2.999.999 vnđ/học viên (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng)

 (Kinh phí này đã bao gồm 8% thuế VAT và được trợ giá. Giá gốc là 6.000.000vnđ/học viên)

TUY NHIÊN ĐƯỢC BẢO TRỢ CỦA THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI NHÓM ĐỐI TÁC NÊN HỌC PHÍ ĐƯỢC GIẢM CÒN 1,000,000VNĐ/HỌC VIÊN

ĐIỀU KIỆN LÀ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Đăng ký làm đối tác ghg Việt Nam (ghgvietnam.vn)

 1. Chứng nhận: Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn
 2. Giảng viên: Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính đến từ các trường đại học và doanh nghiệp.
 • TS. Phạm Thị Mai Thảo – Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
 • Đoàn Việt Tiến – Chuyên gia ISO
 1. Thời gian đăng ký: Trước ngày 25/02/2024

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo –VIỆN GHGVIETNAM

Điện thoại: 0981378599 (Ms Vân); Email: contact@ghgvietnam.vn

Trân trọng./.